Ženy: Poslední milník?/Women: The Last Frontier?

Na téma žen ve vedoucích funkcích lidé diskutují, debatují a píší už téměř dva a půl tisíce let, počínaje Aristofanem v antickém Řecku. Je to jeden z oněch pozoruhodných námětů, které obvykle snižují úroveň rozumné debaty a zvyšují krevní tlak mnoha zúčastněných.