Jaké mají ženy šance prosadit se v boji o vedení firem?

Drazí čtenáři,