Proč by vám lidé měli věřit?/Why Should People Trust You?

Vůdčí osobnosti, s nimiž pracuji, mi za mou dlouholetou kariéru mnohokrát řekli, jak je pro ně důležitá důvěra a loajalita. Nemohu než souhlasit. Potíž je však v tom, že spousta manažerů, od šéfů týmu po generální ředitele, bere důvěru a loajalitu jako poněkud jednostrannou, unilaterální záležitost, jako cosi, co by měli druzí projevovat jim. Já osobně jsem přesvědčen, že chce-li se člověk stát dobrým manažerem se stabilními, udržitelnými a…