Úspešný líder svojich ľudí rešpektuje

Vladimír Vanko

Preukážte ľuďom rešpekt, potom vás budú nasledovať. To je odkaz Peppera de Calliera, odborníka v oblasti koučingu a líderstva, ktorý včera vystúpil spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti T-Mobile Slovensko Milanom Vašinom na diskusnom fóre HNClubu o líderstve.

Moc meniť osudy ľudí

"Jedna vec, ktorú lídri nechápu, a myslím si, že sa to týka lídrov na všetkým úrovniach, je, že majú moc zmeniť osudy a životy ľudí okolo nich. Jednoducho nechápu, aký majú na nich vplyv. Hovorí sa: čím väčšia sila, moc a autorita, tým väčšia je potreba ľudskosti. A je v tom aj veľa pravdy,“ hovorí de Callier a demonštruje to na príklade ručne napísanej pochvaly. Počas stretnutia s jedným manažérom si na stene všimol zarámovaný kúsok ručne popísaného papiera. Stálo na ňom: Bob, dobrá práca, bez teba by sme to nedotiahli do konca. Lee.

"Nebol to e-mail, ani sms, ale rukou písaná poznámka. Na toto sú ľudia hrdí, pretože sa s nimi môžu pochváliť napríklad aj doma. Takéto drobnosti pre ľudí veľa znamenajú a vytvárajú väzby medzi nimi na akejkoľvek úrovni,“ vysvetľuje budovanie ľudským vzťahov.

Spoznajte sám seba

Na to, aby ste sa stali dobrým lídrom, nemusíte mať charizmu, ani byť vysoký či mať vzhľad filmovej hviezdy. Stačí, aby ste mali sebauvedomenie sa - aby ste vedeli, v čom ste dobrý, aj to, v čom dobrý nie ste. A aby sa vám podarilo skĺbiť tieto dve veci dohromady. Ľudia vás budú nasledovať, ak vám budú dôverovať, veriť vo vás, a mať s vami kontakt na určitej úrovni. "Pracujem s úspešnými lídrami, s drivom, ktorým volám Alfa. Keď vznikne problém, vidia riešenie a idú priamo za ním. No na druhej strane nechápu, že niekedy nás kľukatejšia cesta privedie k lepšiemu výsledku.“

Dobrý kouč, dobrý líder

Manažérom, ktorí siahnu po koučoch, Pepper de Callier radí, aby nebrali prvého, ale rovnako ako pri výbere kravaty či peňaženky si nechali viac času. "Väčšina ľudí si neuvedomila, aké je to dôležité rozhodnutie. Veď tomu človeku dávate do rúk vlastnú kariéru, vlastnú budúcnosť.“
Podľa neho však predsavzatie zmeniť sa musí vychádzať priamo z nás. "Všetci vieme byť lepší. Aj ja mám ľudí, s ktorými spolupracujem, aby som sa zlepšil v tom, čo robím. Takže otázka je, či je človek pripravený zmeniť sa.“